Nieuwsbrief Contact facebook
crew boys proefwerk station Carrom spelen
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u


Welkom bij de Vrienden van Navajeevan!

Op deze site vindt u informatie over het werk van onze stichting en over "Navajeevan", een Indiase organisatie die zich inzet voor het welzijn van straatkinderen en werkende kinderen in Vijayawada, een stad in Zuid-India.

Onze stichting gaat dit jaar op in SAMEN - Jongeren en Straatkinderen (Website van SAMEN). Per 1 januari 2015 houden wij op te bestaan.

Wij hopen natuurlijk van harte dat u Navajeevan wilt blijven steunen; dat kan vanaf nu door giften over te maken naar rekeningnummer NL71 INGB 0004 5357 23 t.n.v. Stichting Don Bosco Amsterdam inzake Samen, onder vermelding van 'Navajeevan Vijayawada'.

Voor ons betekent het dat we na 13 jaar gaan stoppen met ons bestuurswerk. Het betekent niet dat we stoppen met het steunen van Navajeevan en de kinderen in Vijayawada, want die dragen wij allen een warm hart toe.

We willen u van harte bedanken voor alle steun die u ons, maar vooral de straat- en werkende kinderen, heeft gegeven.

Voor meer informatie, leest u dan onze Brief aan de donateurs.

 

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2020