Nieuwsbrief Contact facebook
 
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u

Werkende kinderen

In India zijn miljoenen kinderen die werken. Deze kinderen zijn in vele categorieën onder te brengen. Sommige kinderen verrichten zwaar werk onder onveilige werkomstandigheden en gaan niet naar school. Andere kinderen wonen op het platteland waar ze in drukke tijden hun ouders helpen met oogsten. Soms werken kinderen op het platteland als een soort slaaf: eigenlijk zijn ze dan min of meer verkocht aan een landbezitter om op die manier een familieschuld af te lossen. Andere kinderen gaan wel naar school en werken na schooltijd om bijvoorbeeld schoolbenodigdheden als een uniform en boeken te kunnen betalen.

Een groot aantal van de werkende kinderen woont met hun familie in een sloppenwijk. In de sloppenwijken is een slechte toegang tot gezondheidscentra, scholen en andere faciliteiten. De slechte toegang tot scholen is een van de redenen waarom sommige kinderen werken. Soms is er gewoonweg geen school in de buurt of is de school al vol en neemt geen nieuwe kinderen aan. Bovendien kan het zijn dat docenten op publieke scholen slecht les geven en/of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben geen bijles geven waardoor een kind soms wel 3x blijft zitten en dan niet meer naar school wil gaan.

De hoofdreden waarom kinderen niet naar school gaan en lange dagen werken - soms wel 10 tot 12 uur per dag - is ziekte, handicap of overlijden van vader en/of moeder, waardoor er weinig tot geen inkomsten meer voor het gezin zijn. Kinderen nemen dan de plaats in van de kostwinner en zorgen dat er 'brood op de plank' komt. De verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de gezinsinkomsten drukt zwaar op deze kinderen en veroorzaakt stress. Tegelijkertijd doen ze vaak werk waar ze fysiek en mentaal gezien nog helemaal niet aan toe zijn. Complimentjes en waardering voor hun harde werk krijgen ze al helemaal niet. In tegenstelling, vaak worden ze door hun werkgever uitgebuit. Ze ontvangen lage lonen, ze worden mogelijk geslagen, ze moeten vervelende klusjes doen waardoor ze vaak ook het vak niet goed leren en er wordt niet op hun veiligheid gelet. Kinderen lassen zonder lasbril, zitten soms uren gehurkt te werken of worden blootgesteld aan giftige en gevaarlijke vloeistoffen.

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2019