Nieuwsbrief Contact facebook
 
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u

Gezondheid

Niet alleen werkende kinderen worden met veel gezondheidsrisico's en problemen geconfronteerd. Dit geldt ook voor de straatkinderen. Hoewel uit vele onderzoeken is gebleken dat straatkinderen het leven op straat beter vinden dan de levensomstandigheden thuis - ze hebben vooral meer vrijheid - heeft het straatleven een negatieve invloed op hun gezondheid. De kinderen lijden vaak aan fysieke gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld tyfus, dysenterie en schurft. Ook hebben ze vaak veel (snij)wonden en blauwe plekken, opgelopen tijdens vechtpartijen op straat of door ongelukken, onder andere tijdens het werk. Veel kinderen lijden aan ondervoeding in het algemeen en meer in het bijzonder hebben ze een tekort aan goede voeding (eiwitten, vitaminen, ijzer en andere belangrijke bouwstoffen) met alle gevolgen van dien...

Naast deze gezondheidsproblemen hebben veel kinderen ook nog te maken met gezondheidsproblemen die verband houden met hun 'leefstijl'. Er kunnen problemen ontstaan door het in aanraking komen met de prostitutie, als prostituee (ook jongens prostitueren zich) of als klant, waardoor ze kans lopen om geslachtziektes en/of AIDS op te lopen. Hoofdzakelijk aangespoord door vrienden raken kinderen dikwijls ook verslaafd aan drank, tabak en/of drugs.

Naast fysieke gezondheidsproblemen lijden veel kinderen aan psychische problemen en trauma's ontstaan door emotionele tekortkomingen zoals gebrek aan (ouder)liefde, eenzaamheid en onzekerheid, het missen van een rolmodel en (emotionele) geborgenheid. Ze hebben doorgaans weinig zelfrespect en zelfvertrouwen, zijn achterdochtig en instabiel. Ondanks dit alles bezitten de kinderen toch een enorm doorzettingsvermogen en veerkracht!

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2019