Nieuwsbrief Contact facebook
 
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u

Oorzaken

In India is veel armoede. De laatste jaren nemen de tegenstellingen tussen arm en rijk toe. De Indiase overheid investeert vooral in infrastructuur om onder andere het zakenleven te doen floreren. Subsidies aan lokale welzijnsorganisaties zoals Navajeevan zijn stopgezet en als gevolg van de economische crisis zijn de prijzen voor basisbehoeften als rijst en brandstof gestegen. Hoewel analfabetisme is afgenomen de laatste jaren, blijft Andhra Pradesh achterlopen op het landelijke gemiddelde (67% t.o.v. 74%) en zijn het vooral de vrouwen en meisjes die niet kunnen lezen en schrijven (meer dan 40% is analfabeet). Het werk dat arme en analfabete mensen kunnen vinden is vaak zwaar en wordt slecht betaald.

Er leven meer dan een miljard mensen in India, waarvan ruim 40% onder de 18 jaar is: er wonen zo'n 440 miljoen kinderen. De meeste kinderen groeien op in erg arme, kwetsbare families. De enorme bevolkingsgroei en de verhuizing naar de steden leidt tot nog meer armoede en het ontstaan van sloppenwijken. Een huis in een sloppenwijk is klein. Hier leven vaak veel familieleden noodgedwongen heel dicht op elkaar: ouders en kinderen slapen in één kamer en die kamer fungeert tegelijkertijd ook als woonkamer. De enorme druk die armoede en slechte gezondheid (van familieleden) met zich meebrengen, leidt soms tot alcoholmisbruik en huiselijk geweld. Sommige kinderen krijgen maar 2x op een dag te eten en lijden daardoor honger. De sloppenwijk is vaak erg vervuild, de hygiëne is slecht, er is overlast van stank, muggen, loslopende honden en andere dieren. Zelfs basisvoorzieningen als schoon drinkwater en elektriciteit ontbreken vaak. Kinderen die hier wonen hebben soms ook geen toegang tot onderwijs.

Ondanks dat in recente jaren het aantal kinderen dat onderwijs volgt enorm is toegenomen, blijft het voor een deel van de kinderen onmogelijk om les te volgen. Dit omdat ze bijvoorbeeld van een lage kaste zijn, thuis moeten werken of omdat er simpelweg geen goede school in de buurt is. Vooral overheidsscholen zijn soms zo slecht dat het voor kinderen niet vol te houden is om er heen te gaan omdat faciliteiten als toiletten, tafels en stoelen, zelfs schoolbord en krijtjes ontbreken, of de ventilator kan niet aan omdat er geen elektriciteit is, terwijl in Andhra Pradesh de temperatuur oploopt tot wel 45-50 °Celsius...

Dit alles leidt er toe dat in India veel kinderen op straat leven, als kinderarbeider werken, in handen vallen van mensenhandelaars, meisjes in de prostitutie belanden en de laatste jaren ook steeds meer kinderen geïnfecteerd raken met HIV/ AIDS. Voor al deze kinderen zet Navajeevan zich in.

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2019