Nieuwsbrief Contact facebook
 
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u

Deelprojecten

Wat voor verschillende projecten heeft Navajeevan zoal? Inmiddels zijn het er bijna teveel om op te noemen. Daarom geven we een globaal overzicht, met hier en daar enkele voorbeelden. In grote lijnen valt het directe werk voor de kinderen uiteen in vier delen: street-presence (aanwezigheid op straat), shelter (onderdak, voedsel, verzorging), counseling (persoonlijke en psychologische hulp) en rehabilitatie (onderwijs, re-integratie).

Street Presence:

Constant zijn er medewerkers en vrijwilligers op straat om er zo vroeg mogelijk bij te zijn als kinderen op straat terecht komen. Ze kennen de plekken waar kinderen veel komen en zijn daar aanwezig, zoals bijvoorbeeld het station en de bioscopen.

Shelters:

Shelters zijn de plekken waar de eerste opvang van de kinderen plaatsvindt. Hier krijgen ze onderdak, voedsel, medische verzorging en ook psychologische hulp. Het is daar vaak een komen en gaan van kinderen, medewerkers en ook ouders die op zoek zijn naar hun kind. Het werk is allemaal begonnen met een shelter bij het station van Vijayawada. Voor de meer kwetsbare kinderen zijn er nu ook twee extra nacht-shelters, waar ze altijd terecht kunnen.

Counseling:

Het counseling team zorgt ervoor dat de kinderen in een sfeer van familie en vriendschap hun weg weer vinden. Ze helpen het kind keuzes te maken voor de toekomst, of begeleiden ze om weer terug naar huis te gaan. Emotionele steun is hier enorm belangrijk. Vaak zijn de kinderen erg jong, en hebben ze geestelijk al flinke klappen opgelopen. Het is belangrijk dat ze het gevoel krijgen dat hun leven er toe doet.

Rehabilitation:

Het eerste doel van rehabilitatie is te kijken of het kind weer naar huis kan en wil. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kan er gekozen worden voor school of het leren van een vak. Het uiteindelijke doel blijft dat het kind een zelfstandige volwassene wordt, die zich een goede plek in de samenleving kan verwerven.

En verder...

Daarnaast doet Navajeevan ook veel 'indirect' werk voor straatkinderen. Zo hebben ze bijvoorbeeld het Child Safety Net geïnitieerd. Een onderdeel hiervan is dat ze in de verschillende buurten van Vijayawada de zogenaamde kinderparlementen opzetten. Hierdoor krijgen kinderen een stem in de buurt en spreken ze zich uit over (politieke) beslissingen vanuit hun eigen standpunt. Ook houdt Navajeevan zich bezig met hulp aan kinderen die in aanraking met justitie zijn gekomen. Ze lobbyen bijvoorbeeld actief om de omstandigheden in jeugdgevangenissen te verbeteren, en ervoor te zorgen dat kinderen een eerlijk proces krijgen.

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2019