Nieuwsbrief Contact facebook
 
Kinderen Over ons Navajeevan Ook u

Organisatie

Wij - Chrisje van Rens, Mark Bos, Joanne van der Werff, Heidi Timmerman en Ilona Seure - hebben voor korte of langere tijd als vrijwilliger meegedraaid in de werkzaamheden van Navajeevan Bala Bhavan, een organisatie die zich inzet voor straatkinderen en werkende kinderen in Vijayawada, een stad in Zuid-India.

Geraakt door het harde en moeilijke leven van de vele straat- en werkende kinderen én vanwege de vriendschap die wij hebben opgebouwd met de kinderen en medewerkers van Navajeevan, willen wij graag vanuit Nederland ons steentje bijdragen aan de voortzetting van dit werk, gericht op een rooskleurige(r) toekomst voor de vele kinderen in Vijayawada, die nu leven in zeer moeilijke omstandigheden.

Aangezien wij een goede band hebben met de directie en medewerkers van Navajeevan en vertrouwen hebben in hun werkwijze ten bate van deze kinderen, hebben wij besloten een stichting op te richten met het doel fondsen te werven om zodoende de organisatie financiële steun te verlenen. In oktober 2011 hebben wij ons tienjarig bestaan gevierd. Onze stichting gaat dit jaar op in SAMEN - Jongeren en Straatkinderen. Per 1 januari 2015 houden wij op te bestaan. Dat betekent dat we na 13 jaar gaan stoppen met ons bestuurswerk, maar niet met het steunen van Navajeevan en de kinderen in Vijayawada, want die dragen wij allen een warm hart toe.

Bij onze stichting zijn naast de huidige bestuursleden ook andere vrijwilligers betrokken. Een aantal van hen zijn in eerdere jaren bestuurslid geweest, zij steunen ons financieel, organiseren een benefietfeest, onderhouden de website en/of leveren bijdragen voor onze Nieuwsbrief. Door middel van deze website willen wij u informeren over onze stichting en over Navajeevan. Wij hopen dat ook u, na het bekijken van deze website, een vriend of vriendin van Navajeevan wilt worden, en van de +/- 3000 kinderen die jaarlijks zonder ouders en zonder koffer op station Vijayawada arriveren...

Copyright stichting Vrienden van Navajeevan 2020